Kalibratie op locatie

  • U behoeft uw instrumenten niet op te sturen
  • De instrumenten zijn direct weer beschikbaar
  • U kunt met vragen direct terecht bij onze kalibratietechnicus

TTC was de eerste in Nederland die een mobiele meetwagen op de weg had rijden. Inmiddels beschikken wij over meerdere meetwagens / kalibratiebussen. Het zijn speciaal klimatologische ingerichte meetwagens, die beschikken over gecertificeerde meetmiddelen. Het zijn complete mobiele meetkamers waar wij onder RvA accreditatie (ISO 17025) kalibraties mogen uitvoeren.

Nadat we met u een afspraak hebben gemaakt, komen we langs om de opgegeven instrumenten te kalibreren. Indien nodig, justeren (nastellen) en/of repareren wij ook ter plaatse. Daarnaast graveren wij graag voor u de registratienummers in het instrument.

Na de kalibratie voorzien we de instrumenten van een kalibratiesticker en verwerken wij de meetgegevens in het kalibratiesysteem. Voor ieder goedgekeurd instrument ontvangt u een bijbehorend (RvA) certificaat. Dit certificaat is uw geldig bewijs van kalibratie en kunt u tonen aan een controlerende instantie.

U ontvangt geen certificaat voor instrumenten die “visueel” afgekeurd worden. Hier brengen wij ook geen kalibratiekosten voor in rekening. Instrumenten die “na meting” niet conform de specificaties zijn worden wel in rekening gebracht. U wordt uiteraard door de technicus op de hoogte gebracht van de status van uw instrument.

Van TTC ontvangt u ook een inventarisatielijst met alle gekalibreerde instrumenten. U heeft dan een overzicht welke instrumenten aanwezig zijn en wanneer deze weer aan de beurt zijn voor kalibratie.

Wij bewaken uw kalibratiesysteem, als service herinneren wij u er ongeveer een maand voor de afloopdatum van uw certificaten aan, dat wij binnenkort een afspraak maken voor de nieuwe kalibratie. Heeft u minder dan 5 instrumenten, dan dient u zelf contact op te nemen voor een afspraak.

TTC

Brouwerstraat 24
2984AR Ridderkerk
Industrieterrein Donkersloot-Noord
Nederland

t0180 - 413 777
f0180 - 416377
einfo@ttcbv.nl